martes, 1 de julio de 2014

La dolça Tais


A les meditacions de Jules Massenet.

Amb melodiosa delicadesa, 
unes presumides mans femenines
polsen amb gràcia les cordes fines
d’una lira grega de gran bellesa.

Qui toca l’instrument amb lleugeresa
és la dolça Tais, de galtes divines,
que harmonitza les notes vespertines 
amb una veu que té la gent corpresa.

Els convidats somriuen encisats, 
bategant al ritme de la cadència 
que dicten els agradosos arpegis.

Ningú s’aixeca dels seients brodats,
tots esperen amb sublim paciència
que la noia canti els seus florilegis.


Publicat a www.lasiringadepan.blogspot.com l'1 de juliol de 2014.
Imatge: Girl playing lyre de Tade Styka (1889-1954).
Text de Joan Fontanillas Sánchez.

No hay comentarios:

Publicar un comentario